تائو ت چینگ

برگ صدق
3 فروردین, 1403
بدون دیدگاه
3 دقیقه زمان مطالعه
tao-te-ching

 1. رها از آرزو ها  می توان اسرار را درک کرد . دربند آرزوها  تنها می توان جلوه ها را دید اسرار نهان و جلوه های عیان ، هر دو از یک منبعند منبعی با نام تاریکی .تاریکی در تاریکی ، دروازه ورود به دنیای شناخت است .
 2. وقتی مردم برخی چیزها را زیبا می دانند چیزهای دیگر زشت می شوند. وقتی مردم برخی چیزها را خوب می‌دانند، چیزهای دیگر بد می شوند .بودن و نبودن یکدیگر را می آفرینند ، سخت و ساده یکدیگر را پشتیبانی می کنند ، بلند و کوتاه یکدیگر را تعریف می‌کنند ، پستی و بلندی به یکدیگر وابسته اند، قبل و بعد به دنبال هم می آیند. بنابراین فرزانه بدون انجام دادن کاری عمل می‌کند و بدون به زبان آوردن کلمه ای آموزش می دهد اتفاقات رخ می دهند و او با آنها اجازه رویداد ن می دهد ، چیزها ناپدید می شوند و به آنها اجازه از بین رفتن می دهد . او داراست بدون آنکه مالک چیزی باشد عمل می کند بدون آنکه انتظاری داشته باشد وقتی کارش به پایان می رسد آن را فراموش می کند به همین دلیل برای همیشه جاوید باقی می ماند .
 3. کاسه خود را بیش از اندازه پر کنید، لبریز می‌شود .چاقویی خود را بیش از حد تیز کنید، کند می‌شود. در پی پول و راحتی باشید، دلتان هرگز آرام نمی‌گیرد. دنبال تایید دیگران باشید، برده آنها خواهی شد. کار خود را انجام دهید و سپس رها کنید این تنها راه آرامش یافتن است .
 4. آیا می توانید ذهن تان را از پرسه زدن باز دارید و آن را به یگانگی ابتدایی با هستی بازگردانید ؟ و آیا می توانید بدنتان را همچون نوزادان دوباره نرم و منعطف بسازید آیا می‌توانید دید درونی تان را پاک کنید تا چیزی جز نور نبینید ؟
 5. آیا می‌توانید دیگران را دوست بدارید و آنها را بدون تحمیل خواسته های خود راهنمایی کنید ؟ آیا می‌توانید در برخورد با مسائل مهم و حیاتی زندگی هیچ دخالتی نکنید و اجازه دهید آنچه باید رخ بدهد ؟ آیا می‌توانید از ذهن خود دست بکشید و بدون دخالت ذهن،درک کنید ؟
  داشتن بدون احساس مالکیت عمل کردن بدون چشم داشت و راهنمایی بدون سعی در حکم ماندن فضایل عالی محسوب می شوند
 6. برای ساختن چرخ محورها را به هم وصل می کنیم ، اما این فضای تهی میان چرخ است که باعث چرخش آن می شود . از گل کوزه ای می سازیم اما این خالی درون کوزه است که آب را در خود جای میدهد . از چوب خانه بنا می کنیم ، اما این فضای خالی درون خانه است که برای زندگی سودمند است.مشغول هستیم در حالی که این نیستی است که به کار می آید .
  وقتی از اینکه خودت هستی خوشنودی و از رقابت و مقایسه دست کشیده ایريال همگان به تو احترام میگذارند .
 7. ذهن خود را از همه افکار خالی کنید . بگذارید دلتان آرامش یابد. نا آرامی موجودات را مشاهده کنید و در بازگشت آنها دقیق شوید . هر موجودی در این جهان به ماوا یگانه باز می‌گردد. بازگشت به این ماوا آرامش یافتن است . اگر این موارد را نمی شناسید در اندوه و سردرگمی به این طرف و آن طرف می خورید . اگر بدانید از کجا آمده‌اید ، ظرفیت تحمل تان به طور طبیعی بالا می رود. بی نیاز، سرگرم، مهربان همچونمادر بزرگ و باشکوه همچون پادشاهان می شوید . غرق در حیرت تائو از آنچه زندگی برایتان به ارمغان می‌آورد خوشنودید و چون مرگ فرا رسید ، آماده اید .
 8. تقدس و خرد را فراموش کنید  مردم هزار بار شادتر می‌شوند . عدل و اخلاقیات را فراموش کنید و مردم تنها آنچه را درست است انجام می‌دهند . سود و صنعت را فراموش کنید ، دیگر دزدی وجود نخواهد داشت . اگر این ۳ کافی نیستند در مرکز دایره باقی بمانید و بگذلرید همه چیز دور خود بگردد .
 9. فکر کردن را متوقف کن و مشکلات پایان می‌یابد . تفاوتی میان بله و نه وجود ندارد ، چه تفاوتی میان شکست و پیروزی است ؟!  آیا تو هم باید آنچه را که دیگران مهم می‌دانند مهم بدانی و آنچه را دوست ندارند دوست نداشته باشی .چه مسخره!!!

من همچون موجی در اقیانوس سرگردانم و در بی هدفی به باد می مانم من با مردم عادی تفاوت دارم من از سینه مادر بزرگ شیر می نوشم .

بدون دیدگاه
اشتراک گذاری
اشتراک‌گذاری
با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.