آشنایی با یوگای آیینگر

برگ صدق
3 فروردین, 1403
بدون دیدگاه
3 دقیقه زمان مطالعه
آیینگر

آیینگر به نوعی از آشتانگاهای یوگا گرفته می شودکه بر هم ترازی صحیح بدن  تاکید و تمرکز دارد.در این نوع از یوگا از صندلی ،آجرهای چوبی یا فوم، بند یوگا و … به عنوان ابزاز یوگا برای کمک به اجرای صحیح حرکات استفاده میشود. استاد مدرن یوگا این سبک از یوگا را پایه گذاری کرده است .

سبک های مختلف یوگا

امروزه در سطح بین المللی بدون اغراق حدود سی سبک مختلف تدریس می‏شود که ریشه همه آنها را باید در مکاتب شمال و جنوب و یا بهتر بگوییم در سنت های قدیمی‏ ودایی و تانتریک جستجو نمود. آنچه که مسلم است وجود این سبک ها معلول علت خاصی است و هیچ اتفاقی و یا رویدادی بدون علت نیست. خداوند تا این حد قادر، سخاوتمند و هنرمند است که ساختار جسمی، ذهنی، روانی و عاطفی تک تک انسان ها را متفاوت و منحصر خلق نموده چنانچه دوقلوهای همسان نیز با هم متفاوت می‏باشند. بدین سان ضرورت و نیاز بوجود آمدن سبک های مختلف روشن می‏گردد. لذا مقایسه آنها کاری عبث بوده مضافا غایت یوگا حصول آرامش و سکون ذهن می‏باشد و در چنین حالتی مقایسه مفهومی‏ نخواهد داشت.

سوامی ب.ک.اس آینگار

بعنوان یکی از انسان های قرن حاضر که شاید بیشتر از هر فرد دیگری در یوگای علمی ‏و کاربردی تجربه و سابقه دارد درباره ی سبک خود چنین می‏گوید: من آشتانگا یوگای ناب را تعلیم می‏دهم، جواهری را که حکیم پاتانجالی به جامعه بشریت هدیه نموده است. هر فرد می‏تواند تناسب با توان مندی های خود از آن بهره مند شود و نه تنها از درد و رنج و بیماری های خود بکاهد و یا جلوگیری نماید بلکه ذهن و در نتیجه اعمال و گفتار خود را عاری از ناپاکی ها نماید. آشتانگا یوگا نه تنها ناپاکی ها را در سطوح جسمی، ذهنی و روانی می‏زداید بلکه ما را به دروازه آگاهی و خود غایی رهنمون می‏گردد.

b.k.s. iyengar196 فراز پاتانجالی از دوران قدیم تا به امروز به دفعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند، لذا تفسیرهای گوناگونی از تعالیم این حکیم بزرگ به جای مانده که با توجه به زمان تجربه و آگاهی شهودی فرد تحلیل کننده می‏تواند متفاوت و در بعضی از موارد حتی نادرست باشند.

استاد آینگار برداشت تحلیل خود را از فرازها و تعالیم پاتانجالی که مشکی بر تجربه هفتاد ساله او می‏باشد در کتابی به نام «پرتویی بر یوگاسوتراهای پاتانجلا» برای انسان عادی قرن حاضر مکتوب و قابل درک نموده است.
نظرات آقای آینگار در مورد موضوعات مختلف
  • مراحل یا سطوح یوگا
به نظر استاد آینگار در شرایط مکانی و زمانی عصر حاضر فقط چهار پله ی اول آشنایی یوگا (یاما، نیاما، آسانا، پرانایاما) یا یوگای برونی قابل تعلیم هستند و یوگای درونی یا سه پله ی نهایی  (پراتیاهارا و دهارانا) و sadhana  و antaratma یعنی دیانا را فقط باید در ساختار جسمی‏– ذهنی تجربه و درک شهودی نموده تا در جذبه (سامادی) که با واژه قابل توصیف نمی‏باشد مستقر گردد، مانند مزه و یا بو که با واژه قابل انتقال نمی‏باشند. ریشه این نگرش که انسان قرن حاضر شرایط لازمه را برای یادگیری سه مرحله آخر برای حصول به جایگاه نهایی یعنی حالت جذبه و خسه را دارد نمی‏باشد، منحصر به استاد آیینگار نمی‏گردد و به نظر می‏رسد که او در این مورد پیرو نگرش های استادش یعنی شری کریشنام آچاریا می‏باشد. ظاهراً تعداد افرادی که از استاد بزرگ کریشنام آچاریا روش آدهیاتیک کراما را یاد گرفته اند بسیار محدود بوده و ظاهراً در این مورد سکوت می‏شود.
  • پاکسازی
استاد آیینگر به پیروی از تعلیم استادش از تعلیم و تدریس کریاها (شات کارما) خودداری می‏نماید چون آن ها موضوع تعالیم حکیم پاتانجالی نمی‏باشند. ایشان در کتاب درخت یوگای خود چنین می‏نویسد: بعضی برای پاکسازی مجاری داخلی بدن از آب، نخ، پارچه و … استفاده می‏نماید (جالانتی، سوترانتی، دایوئی) ولی تنها از پرانانتی بهره می‏جویم. چرا باید اجسام خارجی را وارد بدن خود نماییم جایی که طبیعت رشته تنفس را برای تمیز کردن کالبد در نظر گرفته است. بلعیدن پارچه می‏تواند به علت ناپاکی مولد بیماری، تحریک و یا آبسه در مری و معده گردد. چه تعداد افرادی در اجرای این روش ها مهارت لازمه را پیدا نموده اند تا بتوانند پارچه ببلعند و یا از طریق اسفنکتر مقعد با و یا بدون استفاده از لوله پلاستیکی و یا نی، آب را به داخل روده بزرگ بمکند. آن وقت در صورت بروز بیماری چه کسی را باید مسئول نمود و مورد ملامت قرار داد؟ درباره ایی از متون قدیمی‏این روش ها را خشن و زمخت معرفی نموده اند و استفاده از آنها را فقط در شرایط خاص مانند بیماری آن هم زیر نظر یک استاد با تجربه و موجه می‏دانند و نه بعنوان تمرینات روزمره برای مردم شهرنشین و عادی .
  • مخالفت آینگار با آینگار
او در ادامه می‏گوید که حق ندارد تعالیمش را یوگای آیینگر بنامد. این اسمی ‏است که شاگردانش به روش او داده اند تا آن را از روش های دیگر متنایز نمایند. در واقع فرقی بین این یوگا و یا مثلا آن یوگا نیست همان گونه که ذات تعالی یکی است اما فقط نام های مختلفی دارد.
  • دلیل اهمیت یوگا
سبک آیینگر در هماهنگی کامل با آشتانگایوگا (راجایوگا) می‏باشد و برای انسان امروز که از طبیعت خود بدور شده است کاربردی عملی و عمیق دارد. انسان قرن حاضر محصول محیط زیست تغذیه جسمی‏و ذهنی سرعت و صدا می‏باشد. این عوامل کالبد رهن او را شکل داده اند و لذا این موجود ناتوان و خشک و از همه بدتر ذهنی ناآرام و ستیزه جو پیدا نموده است.
از آنجاییکه کالبد آدمی‏ جایگاه و معبد ذهن و روان اوست لذا در این سبک ضمن تاکید بر رعایت اصول جهان شمول در رابطه با پیرامون (یاما) و خود (تیاما) ابتدا جسم را قوی و توان مند نموده (آسانا) و با تسلط و بسط تنفس (پرانایام) در سطوح ذهنی، روانی، عاطفی تعادل و آرامش برقرار می‏گردد.

ویژگی یوگای آیینگر

* یوگای آیینگر حد و حصرهای جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی را در هم شکسته است و در آن محدودیتی در رابطه با سن (هفت سال به بالا) جنسیت، فرهنگ و مذهب وجود ندارد. به عباراتی دیگر عملی، کاربردی جامع و فراگیر بوده و ساز و کار با فرهنگ و ادیان مختلف می‏باشد.

muslim-yogi

* وضعیت  های ایستاده در این سبک از اهمیت خاصی برخوردار می‏باشند چون باعث قدرت، استقامت، انعطاف و تعادل در ساختار جسم و ذهن می‏گردند. در این وضعیت ما یاد می‏گیریم که مانند درخت در زمینی ریشه دوانیده و در شرایط گوناگون استوار و حاکم بر وضعیت موجود باشیم.

* دقت در انجام هر وضعیت، قرار گرفتن اعضای بدن در جایگاه طبیعی و اصلی  و در یک خط قرار گرفتن آنها در اجرای کلیه آسانا چه ایستاده، نشسته، معکوس، چرخشی، خم به جلو یا عقب و یا خوابیده حائز اهمیت است و به آنها توجه خاص مبذول می‏گردد، همچنین بوجود آوردن فضا  در کل ساختار جسمی‏ مدنظر می‏باشد.
دانشجو طوری تعلیم داده می‏شوند که با حفظ احساس خوش آیند زمان استقرار در هر آسانا را طولانی نماید و بدین ترتیب از فواید آسانا فیض برد (پاتانجالی بخش 2 فراز 46)
* استفاده از ابزار کمکی مانند کمربند، طناب، صندلی، آجر چوبی و غیره به فرد کمک می‏نماید که مهارت لازمه برای اجرای آساناها را به دست آورد تا بتواند به تدریج وضعیت ها را با همان ظرافت و مهارت بدون استفاده از ابزار انجام دهد.طبق گفته وبسایت bksiyengar ابزار یوگا کمک میکند که هر حرکتی را به کمال برسانید .

yoga-wheel

* پرورش آگاهی و تمرکز در اعضای فعال در هر آسانا و بسط آگاهی در کل ساختار جسمی‏ جزء لاینفک تمرینات بوده و موجب به وجود آمدن یکپارچگی یعنی جسم و ذهن می‏گردد.

استفاده از لوازم یوگا  در یوگای آیینگر به سالمندان، بیماران و افرادی با بدن های خشک و غیر قابل انعطاف کمک می‏نماید تا آنها نیز قادر به انجام آساناهای کلاسیک شده و از خواص و فواید آنها در جهت پیشگیری توان بخشی و شفابخشی فیض برند، مهمی ‏که بدون استفاده از ابزار برای اکثر این افراد غیر ممکن می‏باشد.

* ادغام تنفس صحیح در هر آسانا و توجه به تنفس موجب آمادگی های لازم و پرورش عضلات خاص و عام تنفسی گشته و شرایط مورد نیاز برای یادگیری تکنیک‏های تنفسی را به مرور زمان بوجود می‏آورد.JustBreathe
 * انجام کاراناها و یا به عبارتی دیگر آساناها در یک سیکل که وینیاسا نیز نامیده می‏شود حائز اهمیت است. در یوگای آیینگردانشجویان یاد می‏گیرند تمرکز و آگاهی لازمه را پرورش دهند تا بتوانند کیفیت و عملکرد های متفاوت یک آسانای بخصوص را در سیکل های متفاوت احساس و تجربه نمایند. برای بهتر شدن مطلب باید به این نکته مهم اشاره نمود که هر آسانا و همین طور هر تکنیک تنفسی اثرات متفاوت را در ساختار جسم- ذهن متجلی می‏نمایند و آگاهی از این تاثیرات بسیار مهم و حائز اهیمت می‏باشد.
* مدرسین این سبک حداکثر کوشش خود را می‏نمایند که شاگردان در حین تمرینات در تمام مدت کلاس در سطوح فیزیکی و ذهنی فعال، آگاه و هوشیار باقی بمانند.
* کوشش و استمرار شرط اولیه می‏باشد و مسامحه در میانه روی در این سبک معنا و مفهومی ‏ندارد. انتظار از دانشجویان این است که از تمامی‏ توان مندی خود بهره گیرند و مدرسین آگاهانه در جهت پرورش و توسعه توان مندی های جسمی‏و ذهنی یاد گیرندگان حرکت می‏نمایند. لذا تمرینات مستمر روزانه در یوگای آیینگر از اهمیت خاصی برخوردار می‏باشد.
از آنجای که تفکیک جسم و ذهن غیرممکن است این سبک به ما می‏آموزد که چگونه هفت مرحله آشتانگایوگا را طی طریق نموده تا جایی که حالت یکپارچگی جسم، ذهن و روان را تجربه نماییم. رعایت اصول جهان شمول اخلاقی در رابطه با پیرامون و خویشتن (یاما و نیاما) انجام صحیح و استقرار در یک وضعیت و فرم دادن به جسم در قالب یک آسانا کنترل و بسط تنفس در حین استقرار در یک وضعیت (پرانایاما) کنترل دروازه های حسی و افکار (پراتیاهارا) و نهایتا ایجاد تمرکز لحظه به لحظه و تعمیم آن در کل ساختار جسم، هفت مرحله یی هستند که منجر به حالت یکپارچگی و اتحاد می‏گردند.

چگونگی مربیگری دریوگای آیینگر

دوره های تعلیم مربی دریوگا ی آیینگر معمولا حدود دو الی چهار سال طول می‏کشد و برنامه دوره های تعلیماتی در چهارچوب یک استاندارد مشخص در سطح بین المللی که حاصل هفتاد سال تجربه استاد آین گار می‏باشد تدریس می‏شود.
این تعلیمات شامل دروس تئوری (آناتومی‏فیزیولوژی و اصول تدریس و کلاس داری) و فلسفه یوگا (آشنایی با یوگاهای مختلف فرازهای اصلی یوگاسوتراهای باتانجالی، اصول کتاب بهاگاوادگیتا) می‏باشد.
دروس عملی شامل آساناها، پرانایام، محدودیت و شفابخشی آساناها، یوگای دوران قاعدگی و حاملگی، یوگای خردسالان و مسن سالان انجام آساناها در سیکل یا یک دوره می‏باشد.
با سپاس از استاد آینگار و فرزندانش گیتا آین گار و پرشانت آینگار برای آنچه به شاگردان خود آموخته اند.

تالیفات اقای آینگار

کتاب های مشهور استاد آینگار

1)Light on yoga , yoga dipika, BKS lyengar HarloerCollins Publishers lndia

چکیده دانش یوگا آقای علیرضا اقدمی‏باهر، نشر راه سما
2) light on Pranayama, Pranayama Oipik
یوگا درمانی: خانم مهیار خودزاد (راز)

3)yoga Vrksa, the tree of yoga, BKS Iyengar Fine Line Book Lto, Oxford

درخت یوگا جهان بینی و فلسفه یوگا: دکتر سید رضا جمالیان و مهندس منوچهر البرزی

3)The Art of yoga, BKS Iyengar

هنر یوگا دکتر سید رضا جمالیان، نشر گستره

Light on yoga sutras of patanjali, yoga pradipika, BKS Iyengar Harper Collinspublishors India

Yoga, the path to holistic Health, BKS Iyenugar Dorling Kindersley Book


به کوشوش همایون حاتم و بهناز وحدتی

در سال 2005  روز سوم اکتبر به عنوان روز جهانی  b.k.s  iyengar  اعلام شد .جوزف اس. آلتر ، انسان شناس ، از دانشگاه پیتسبورگ اظهار داشت كه ایانگار “عمیقا بیشترین تأثیر را در گسترش جهانی یوگا داشته است.” شعبه پکن چین پست. در آن زمان بیش از سی هزار دانشجوی یوگای ایانگار در 57 شهر چین وجود داشت.

اسم “Iyengar” ، مخفف “Iyengar Yoga” ، توسط واژه نامه های آکسفورد تعریف شده است:

“نوعی یوگای هاتا با تمرکز بر روی چینش صحیح بدن ، استفاده از تسمه ها ، بلوک های چوبی و سایر اشیا به عنوان کمک به دستیابی به حالت های صحیح.

بدون دیدگاه
اشتراک گذاری
اشتراک‌گذاری
با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.