برگ صدق

گالری لوازم یوگا

پرانایاما چیست

پرانایاما

 

پرانایاما و تمرینات تنفسی  از مهمترین مراحل برای رشد فردی و ذهنی میباشد . در دانش پرانایاما پیرامون چگونگی اجرای صحیح تمام عملیات تنفسی شامل، دم بازدم و حبس آنها بحث میشود.تمرین های پرانایاما شامل روش‌هایی برای هماهنگ و پر قدرت کرد و نیز بهبود کیفی این مراحل است.

قدمت یوگا را به پنج هزار سال پیش از میلاد مسیح نسبت می دهند.از آن زمان تا کنون استقبال همگانی و کاربرد یوگا به عنوان روشی برای سالم سازی تن و روان کم نظیر بوده است  . تنفس نشانه زندگیست . همه موجودات زنده نفس می کشند و بدون تنفس حیات امکان پذیر نیست.

معنی پرانایاما

واژه پرانایاما یا تمرینات تنفسی از دو بخش «پرانا», و «آیاما» تشکیل میشود. کلمه «پرانا» در زبان سانسکریت در معانی مختلفی از جمله اکسیژن، انرژی یا نیروی یانی و یا در مفهوم طولانی کردن ، هدایت کردن یا حبس کردناچ است.از این رو واژه پرانایاما بر طولانی یا کوتاه کردن زمان عادی تنفس تغییر دادن کمیت و کیفیت تنفس یا ایجاد وقفه در روند طبیعی آن دلالت دارد.

بر اساس یوگا جورنال ،یوگا فقط تمرینات تنفسی نیست ، شما از تمرینات تنفسی استفاده میکنید تا بر انرژی ذهن و جسم خود تاثر بگذارید.

شما از تمرینات تنفسی استفاده میکنید تا بر انرژی ذهن و جسم خود تاثر بگذارید .

مراحل پرانایاما ، تمرینات تنفسی

آموزش تمرین های تنفسی پرانایاما در سه سطح از مبتدی تا پیشرفته صورت می پذیرد که عبارتند از:

آدهاما ، مرحله مبتدی یا سطح جسمی

در این مرحله پرانا «اکسیژن», و آیاما « طولانی کردن» معنی میشود. از این رو تمرین های پرانایاما در این سطح برای طولانی تر کردن زمان و جریان تنفس به کار می رود. هدف از این تمرین ها، افزایش استقامت و انعطاف پذیری عضلات تنفسی، افزایش ظرفیت شش ها و اصلاح عادات نادرست تنفسی است . فقط زمانی می توانیم پرانا را تحت اراده خود درآوریم که در مدت زمان طولانی تنفس را به شکل صحیح انجام دهیم.

متدهیامت ، مرحله مقدماتی یا سطح ذهنی

در این مرحله پرانا «انرژی حیاتی» و آیاما «, هدایت کردن« معنی میشود. از این رو تمرینهای پرانایاما در این سطح برای هدایت کردن انرژی حیاتی پرانا ، به سمت حوزه های ویژه خود موسوم به چاکراها به کار میرود . هدف از تمرین های این مرحله افزایش تمرکز فکر ، تسهیل در کارکرد چاکراها و ایجاد ظرافت در قوای ادراکی انسان است.

 فنون دم . حبس و بازدم

در این مرحله پرانا «جان»  آیاما « حبس کردن» معنی می شود. از این رو تمرین های پرانایاما در این سطح شامل فنون حبس دم یا بازدم است . تمرین های این بخش وسیله ای است برای درک معنی عمیق هستی خویش.

ادامه دارد

مقالات مرتبط

0