برگ صدق

گالری لوازم یوگا

لوازم یوگا

نمایش 1–20 از 57 نتیجه

لوازم یوگا که در ابتدا توسط آقای آیینگر ساخته و به یوگا راه پیدا کردابزار هایی که از شما حمایت می کنند و تجربه شما در انجام تمرین های یوگا افزایش میدهند ، همچنین ابزر یوگا امنیت و راحتی بیشتری برای شما حین تمرین فراهم می آورند .
ابزارها به ما اجازه می دهند تا فضای یک آسانا باز شود و ما را با آساناهای خاصی آشنا میکنند که انجام آنها بدون ایزار بسیار سخت میباشند.ابزریوگا ویژگی مهم یوگا آیینگر بشمار می آیند اما نباید با ماهیت آن اشتباه شوند و فقط آن را مختص یوگا آیینگر دانست.

هدف استفاده از ابزار

ابزارها وسایلی برای دستیابی به یک هدف هستند،هدفی مانند تراز ، ثبات ، دقت و ماندن طولانی مدت در آسانا
هدف استفاده از ابزار ها این است که آگاهی را به جنبه های مختلف آساناها و بدن معطوف کنند تا درک آساناها عمیق تر و با ارزش تر شود

فواید استفاده از لوازم یوگا

ابزار ها باعث میشوند که هر شخصی بدون توجه به محدودیت های فیزیکی سادانای(مطالعه و نظم یوگا) خود را ارتقا دهند . با استفاده بجا از ابزار ها شخص می تواند :
آساناهایی را انجام دهد که انجام مستقلانه آن ها سخت است
طی تمرین به تراز صحیح برسد و آن را حفظ کند
مدت بیشتری را در آساناهای سخت بماند و آرام بگیرد و در نتیجه از فواید آن ها به طور کامل بهره بگیرد
آساناها را در سطح عمیق تری مطالعه و بررسی کند
به تمرین ادامه دهند و با وجود بیماری ، آسیب یا سختی ، شرایط خود را بهبود ببخشد

0