لوازم یوگا

لوازم یوگا

لوازم یوگا که در ابتدا توسط آقای آیینگر ساخته  و به یوگا راه پیدا کردابزار هایی که  از شما حمایت می کنند و تجربه شما در انجام تمرین های یوگا افزایش میدهند ، همچنین ابزر یوگا امنیت و راحتی بیشتری برای شما  حین تمرین فراهم می آورند . 
ابزارها به ما اجازه می دهند تا فضای یک آسانا باز شود و ما را با آساناهای خاصی آشنا میکنند که انجام آنها بدون ایزار بسیار سخت میباشند.ابزریوگا ویژگی مهم یوگا آیینگر بشمار می آیند اما نباید با ماهیت آن اشتباه شوند  و فقط آن را مختص یوگا آیینگر دانست.

هدف استفاده از ابزار

ابزارها وسایلی برای دستیابی به یک هدف هستند،هدفی مانند تراز ، ثبات ، دقت و ماندن طولانی مدت در آسانا
هدف استفاده از ابزار ها این است که آگاهی را به جنبه های مختلف آساناها و بدن معطوف کنند تا درک آساناها عمیق تر و با ارزش تر شود
فواید استفاده از لوازم یوگا
ابزار ها باعث میشوند که هر شخصی بدون توجه به محدودیت های فیزیکی سادانای(مطالعه و نظم یوگا) خود را ارتقا دهند . با استفاده بجا از ابزار ها شخص می تواند :
  • آساناهایی را انجام دهد که انجام مستقلانه آن ها سخت است 
  • طی تمرین به تراز صحیح برسد و آن را حفظ کند
  • مدت بیشتری  را در آساناهای سخت بماند و آرام بگیرد و در نتیجه از فواید آن ها به طور کامل بهره بگیرد
  • آساناها را در سطح عمیق تری مطالعه و بررسی کند
  • به تمرین ادامه دهند و با وجود بیماری ، آسیب یا سختی ، شرایط خود را بهبود ببخشد

نمایش 1–20 از 54 نتیجه

×